Over Ons

Jeko: Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn.

Wat ?

JEKO is de afkorting en naam van ons “jeugdkoor”. JEKO bestaat intussen 53 jaar, maar gedurende die tijd zijn de basisprincipes quasi ongewijzigd gebleven: graag samen zijn met andere jongeren, spelen, vertellen, plezier maken en “last but not least” graag zingen en musiceren.

Wie ?

Onze groep bestaat uit een 30-tal leden vanaf het tweede leerjaar, waarbij de leeftijdsverschillen eerder een voordeel dan een nadeel zijn: de oudsten nemen de jongsten mee op sleeptouw, leren hen samen spelen en zingen. De jongsten kijken vol bewondering op naar de oudsten.

Wat doen we zoal ?

JEKO treedt op in de regio, maar ook daarbuiten. Tweejaarlijks hebben we ons eigen groot concert waarbij steeds gewerkt wordt rond een centraal thema. Jaarlijks gaan we in de herfstvakantie op zangweekend naar Affligem en organiseren we in augustus een zomerkamp.

Waar en wanneer ?

We repeteren van september tot juni (behalve in de schoolvakanties) iedere vrijdagavond in Appels bij Dendermonde, en dit van 17u30 tot 20u00, in verschillende tijdsblokken. Afhankelijk van de leeftijd, de zangkennis, het moment van aansluiten en onze muzikale agenda, wordt er bekeken wie wanneer repeteert.

Aansluiting van nieuwe leden

Wij hebben een continue werking die niet samenloopt met een schooljaar. Daarom kan er enkel aangesloten worden op bepaalde momenten. Repeteren gaat bij JEKO hand in hand met soms een losse babbel en wat grappige momenten in een leuke sfeer. Tijdens een optreden echter verwachten wij wel de nodige ernst om gedurende langere tijd geconcentreerd recht te blijven staan op een podium.

1. Kinderkoor: kinderen van het 2de tem het zesde leerjaar sluiten eerst enkel aan in het kinderkoor, dat repeteert in het eerste repetitieblok van 17u30 tot 18u15. Daar worden vooral kinderliedjes gezongen, wordt er geoefend op leren zingen in koor, en op stemtraining. Van zodra iemand voldoende zangervaring opgebouwd heeft, kan er ook aangesloten worden bij het groot koor, en wordt er dus niet alleen van 17u30 tot 18u15 gerepeteerd, maar ook in het tweede repetitieblok van 18u30 tot 20u00 (daarin zit ook een korte pauze). De doorstroom naar het groot koor wordt door de dirigent individueel per lid bekeken.

2. Groot koor: wie in het middelbaar of hoger onderwijs zit, sluit direct aan in het groot koor (van 18u30 tot 20u00). In het groot koor worden vooral liedjes gezongen die gebracht worden op optredens.

3. Optredens: Van zodra er voldoende zangervaring opgebouwd is in het groot koor, en er genoeg liedjeskennis is, kan er ook een uniform aangeschaft worden, en kan er meegedaan worden aan de optredens. Ook dit wordt individueel bekeken door de dirigent.

Geïnteresseerd om aan te sluiten ? Gelieve dan altijd eerst contact op te nemen met onze voorzitter. Samen met haar kan er bekeken worden of je kan aansluiten, en zo ja wanneer en in welke groep.